Valts: “Mūzikas valoda ir pati sarežģītākā no valodām, tāpēc tā ir jāmācās un jāapgūst ikvienam. Mēs lietojam mūziku, lai sevi izprastu un sevi izpaustu, un līdz ar to tas ir viens no smalkākajiem veidiem, kā komunicēt ar cilvēkiem."

Nodarbības kompozīcijā, solfedžo un aranžēšanā

Individuālo nodarbību mācību procesā students apgūst nepieciešamās zināšanas mūzikā, solfedžo (nošu lasīšana, dzirdes treniņš, partitūra analīze) un harmonijā, kas ir mūzikas radīšanas un aranžēšanas pamats. Tiek apgūta formas un ritma analīze.

 

Mācību process tiek apvienots ar ieskatu mūzikas vēsturē un laikmetīgajos mūzikas žanros.

Nodarbības sākas ar interviju, pēc kuras tiek izveidota metodika atbilstoši katram interesentam.

 

Nodarbības garums: 60 min

Nodarbību laiki: tiek saskaņoti ar katru studentu individuāli

Maksa: 25,- eur par 1 nodarbību

Pasniedzējs: komponists Valts Pūce

© 2021 by Puces Akademija.
 

  • Facebook Social Icon

Brivibas 84-10

Rīga, LV 1001

Latvija

mob.: +371 26827687